LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN AGRIFEED VIỆT NAM

Địa chỉ nhà máy: Thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (+84)0221.3993778/0221.3949892 

Fax: (+84)0221.3949893 

Hotline: 0987 222 225

Email: info.agrifeed@gmail.com

Website: www.agrifeedvietnam.vn