Kinh nghiệm phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi của thế giới và Trung Quốc

[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Hiện chưa có vắc xin, thuốc điều trị được bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;giải pháp phòng bệnh là chính, chủ động áp dụng các biện pháp ngăn chặn bệnh xâm nhiễm vào trong nước; tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn; […]